1051-1053 UNIVERSITY PL, Schenectady, NY 12308-2703 - MLS#201936712...